Laureaci Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie

24.11.2017

24 listopada 2017 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych. Wzięło w nim udział 16 drużyny reprezentujących szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres tematyczny Konkursu obejmował: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830, osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). Odpowiedzi uczestników oceniło jury w składzie: dr Aneta Derkowska (nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu), Karolina Szparaga (specjalista ds. edukacji w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni), Szymon Wiśniewski (dziennikarz i nauczyciel historii). Konkurs zakończył krótki recital fortepianowy w wykonaniu Piotra Nowaka.

 

Laureatami Konkursu zostali:
I nagroda:
Julia Cyrankowska i Magdalena Rutkowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem, Szkoła Podstawowa
im. T. Jędryczki
nauczyciel: Anna Morawska

 

II nagroda:
Aleksandra Muranowska i Bartłomiej Kauwa
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
nauczyciel: Maria Głowacka

 

III nagroda:
Weronika Boguś i Bartosz Szczerbicki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku
nauczyciel: Tomasz Thiede

 

Wyróżnienia:
Szymon Gocyła i Stanisław Lewandowski
Zespół Szkół w Radominie, Szkoła Podstawowa w Radominie
nauczyciel: Anna Kuc

 

Marta Właśniak i Tymoteusz Zadrożny
Zespół Szkół im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie
nauczyciel: Anna Kąkol

 

Nadia Trojanowska i Szymon Bladusiak
Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
nauczyciel: Monika Bednarska-Czyżnielewska

Share