Niewiasta obleczona w słońce…

20.01.2018

Od 27 stycznia do 13 marca 2018 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni prezentowana była wystawa z okazji jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie.

Historia objawień fatimskich i maryjne przesłanie wzywające do pokuty i nawrócenia, stały się inspiracją do zrealizowania przez krąg artystów z Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Toruniu ogólnopolskiej wystawy zatytułowanej „Niewiasta obleczona w słońce”.  Zaproszeni do udziału w wystawie artyści podjęli twórczą refleksję dotyczącą treści i przesłań fatimskich tajemnic i objawień. Stworzyli w ten sposób wspólny artystyczny przekaz jako formę odpowiedzi na maryjne orędzie. Wystawa ma na celu uczczenie i upamiętnienie jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Prezentowane prace reprezentują główne artystyczne dyscypliny – malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek i fotografię.

 

Kuratorzy wystawy: Mirosława Rochecka, Zdzisława Ludwiniak
Uczestnicy wystawy: Anna Barbarowicz, Piotr Będkowski,  Beata Bober-Kocoł, Tadeusz Boruta, Wiesława Błażejczyk (S. Natanaela), Zofia Dąbrowska, Hanna Brzuszkiewicz,  Jerzy Gąsiorek, Edward Habdas, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Peter Krupa, Jolanta Kuszaj,  Zdzisława Ludwiniak, Krystyna Mińkowska, Irena Popiołek, Bogdan Przybyliński, Agata Rochecka, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Stanisław Rodziński, Krystyna Rudzka, Tomasz Rzeszutek, Tomasz Sobecki, Janusz Sytek, Iga Święcicka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Bożena Szmelter-Fausek, Jerzy Tomaszek, Elżbieta Wasyłyk, Andrzej Wojciechowski, Grażyna Zielińska

 

Share