Bieżący plan koncertów

Plan imprez kulturalnych organizowanych w Ośrodku ChopinowskimWokół Moniuszki

KONCERT Z OKAZJI ROKU MONIUSZKOWSKIEGO
Kinga Kriger – mezzosopran
ks. Wojciech Wierzbicki – tenor
Natalia Mróz – fortepian
Zespół Kameralny Portamus Gaudium
27 kwietnia 2019 (sobota) - 19:00

Bilety: 15/20 zł


Prosimy o wcześniejszą rezerwację.
ZASADY REZERWACJI
tel.: 56 682 79 30
e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl


 


W programie arie i pieśni Stanisława Moniuszki.

 

Zespół Kameralny Portamus Gaudium:
Pieśń Wieczorna
Kum i Kuma
Postój piękna gołąbeczko
Chochlik
Prząśniczka

 

Kinga Kriger:
Złota rybka
Dumka Przychodź miły
Prządka
Dumka Jadwigi z opery Straszny Dwór
Arietta Broni z opery Hrabina

 

Ks.Wojciech Wierzbicki:
Znasz li ten kraj
Morel
Pielgrzym
Aria Idamora z opery Paria
Aria z kurantem z opery Straszny Dwór


Powrót


Ks. Wojciech Wierzbicki ukończył  Szkołę Muzyczną II stopnia   im. Karola Szymanowskiego w Toruniu  w klasie śpiewu solowego. W roku 1983 podjął studia  na wydziale wokalno-aktorskim w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 1984 – 1989  kształcił swój głos w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego mgr Wandy Okonowicz.  Już w czasie  studiów współpracował z Chórem Akademickim w Toruniu jako chórzysta, solista i korepetytor wokalny. Wraz z tym chórem śpiewał w Niemczech, Francji, Hiszpanii. Koncertował także w kościołach Torunia oraz w Szafarni. W repertuarze posiada arie operowe, koncertowe i pieśni.

Kinga Kriger umiejętności wokalne doskonali pod kierunkiem ks. Wojciecha Wierzbickiego. Po raz pierwszy gościła na szafarskiej scenie w 2011 roku, biorąc udział w koncercie z cyklu Szafarska Scena Młodych. W 2012 roku wystąpiła w Szafarni z koncertem pod tytułem Arie i Pieśni kompozytorów różnych wraz z ks. Wojciechem Wierzbickim, Łukaszem Skrobkiem i Markiem Wroniszewskim. Od ponad piętnastu lat śpiewa w Zespole Kameralnym Portamus Gaudium.

Zespół Kameralny Portamus Gaudium – z języka łacińskiego “niesiemy radość” – to żeński zespół kameralny, który od ponad 20 lat współtworzy życie kulturalne Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Założycielką oraz dyrygentem od samego początku jest dr Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Zespół kameralny działa obecnie przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu i od października 2015 roku jest organizacją studencką. Opiekunem merytorycznym jest ks. dr hab. Piotr Roszak. Celem zespołu jest kontynuacja tradycji działalności grup śpiewaczych Grodu Kopernika, rozwijanie muzycznych i śpiewaczych zdolności studentów UMK, uświetnianie uroczystości wydziałowych i uczelnianych, integracja środowiska studenckiego, reprezentowanie Wydziału Teologicznego podczas przeglądów, festiwali i konkursów chóralnych organizowanych w Polsce i za granicą, inicjowanie aktywności naukowych promujących muzykę kościelną, religijną, przyczynianie się do popularyzacji studiów teologicznych wśród osób zainteresowanych muzyką kościelną. Zespół Kameralny Portamus Gaudium posiada bogaty repertuar muzyki dawnej, klasycznej, religijnej oraz współczesnej. Na koncie zespołu znajduje się nagranie płyty z muzyką religijną “Kochajcie Go jak mnie” w 2004 roku, a także bogata aktywność koncertowa w Polsce i zagranicą (m.in. ostatnia trasa koncertowa w północnej i południowej Hiszpanii).

Natalia Mróz urodziła się w w Toruniu. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej w Toruniu, w klasie prof. W. Ronowskiej. W roku 2006 ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie fortepianu  prof. A. Tatarskiego. W latach 2004-2007 pracowała w Teatrze Wielkim w Poznaniu jako pianista – korepetytor. W roku 2007 została stypendystką brytyjskiej  Royal  Academy of Music na kierunku piano repetiteur  (pianista-korepetytor solistów). Występowała dwukrotnie jako solistka z Toruńską Orkiestrą Kameralną, współpracowała z Sinfonietta  Polonia, brała też udział w szeregu koncertów w ramach projektów realizowanych w Roku Chopinowskim  (m.in. „Ziemia Dobrzyńska w życiu rodziny Chopinów” – cykl koncertów i prelekcji połączonych z wystawą multimedialną oraz „Szafarskie Dni i Noce” – cykl koncertów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Obecnie łączy działalność koncertową  i pedagogiczną.

 

Share