wróć

XXII Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

07.09.2017

XXII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych
pod Honorowym Patronatem
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V – VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina w latach 1810 – 1830, osoby oraz miejsca związane z kompozytorem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). 

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką.

Konkurs odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Termin zgłoszeń upływa 13 października 2017 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu.  Więcej informacji na www.szafarnia.art.pl/konkurs-wiedzy/

 

Kontakt: d.ornoch@szafarnia.art.pl, tel. 537 947 340.


Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Share

wróć