wróć

XXIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

25.08.2018

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Po raz kolejny zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V – VII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Konkurs ma charakter drużynowy. Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna (dwie osoby). Zakres tematyczny Konkursu obejmuje: życie i twórczość Fryderyka Chopina, osoby oraz miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, zadanie słuchowe oraz ikonograficzne. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte). 

Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną i zwiedzanie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 

Konkurs odbędzie się w piątek 16 listopada 2018 roku w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
Termin zgłoszeń upływa 05 października 2018 roku.

 

więcej informacji


 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowy Patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

 

Share

wróć