wróć

XXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

03.09.2019

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w XXIV Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką. Konkurs ma charakter drużynowy, składa się z dwóch etapów: pisemnego (test) i ustnego (pytania otwarte).  Uczestnicy Konkursu muszą wykazać się wiedzą na temat życia i twórczość Fryderyka Chopina, osób oraz miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem, a także umiejętnością rozpoznawania jego 20 kompozycji. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizator przewiduje także nagrodę dla klasy zwycięskiej drużyny – zaproszenie na audycję muzyczną połączoną ze zwiedzaniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

 

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 19 LISTOPADA.

 

więcej informacji


Kontakt:
Dorota Ornoch
d.ornoch@szafarnia.art.pl
tel. 537947340

Share

wróć